Otevření přístaviště Lannova loděnice

30.8.2010

Admin

Dne 25.8.2010 bylo na levém břehu Vltavy u Dlouhého mostu v Českých Budějovicích slavnostně otevřeno přístaviště Lannova loděnice.

Investor stavby – Ředitelství vodních cest ČR a dodavatel – akciová společnost HOCHTIEF CZ za účasti zástupců města a státu slavnostně otevřeli první z řady mol, která umožní bezbariérový přístup pasažérů k lodím. Turisté se nyní mohou po vodě dopravit do Českého Vrbného. Výstavba přístaviště první částí projektu splavnosti Vltavy z Českých Budějovic do Prahy.

Přístaviště Lannova loděnice je unikátní 60 metrů dlouhým plovoucím molem, které je upevněno k 6 ocelovým sloupům ukotveným v hloubce 9 m pod korytem řeky. Celková výška každé z těchto dalb je 17 m. V závislosti na výšce hladiny řeky se molo po těchto dalbách zvedá nebo klesá tak, aby bylo vždy připraveno ke kotvení lodí a aby mohlo odolávat i velkým povodním.

Součástí projektu byla i prohrábka dna na plavební hloubku 1,6 m v obratišti lodí, které nejenže umožňuje otáčení až 44 m dlouhých lodí, ale slouží i jako protipovodňové opatření.