Oficiální zahájení geologického průzkumu pro metro D je za námi

Na Pankráci jsme ve středu 19. června přivítali zástupce Magistrátu hlavního města Prahy a společně provedli úvodní symbolické kopnutí v lokalitě PAD4.

Naše společnost začala s přípravnými pracemi na objektu VO-OL (větrací objekt Olbrachtova) už před dvěma týdny v pondělí 3. června. Ve středu byl celý projekt odstartován oficiálně, a to za přítomnosti primátora hl. města Prahy Zdeňka Hřiba a jeho náměstků pro dopravu, finanční politiku, územního rozvoje a územního plánu, infrastruktury, životního prostředí a bezpečnosti.

Svůj úvodní proslov pojal Zdeňek Hřib vskutku básnicky: "Dámy, džentlmeni, děti. Déčko dáme! Dolováním díry dnes dotáhneme debut důležité dopravní dostavby. Dlouho děděný dluh domácí dopravy dořešíme. Deklarujeme důsledný development Déčka. Doceňujeme danou důvěru. Díky! Dovětek: Důrazný dík dále dávám dopravnímu dobroději (Adam Scheinherr)."

Předseda představenstva HOCHTIEF CZ Tomáš Koranda následně hornickým "Zdař Bůh" popřál všem zhotovitelům hodně štěstí při ražbách.

Naše společnost již dnes, ve čtvrtek 20. června, začíná hloubit stavební jámu. V lokalitě VO-OL přitom bude geologický průzkum nejrozsáhlejší a nejdelší. Čeká nás vyhloubení 36 m hluboké šachty o průměru 20 m a poté ražba 322 m dlouhého tunelu, jehož posledních 42 m už bude součástí budoucí stanice Pankrác. Stavbu má za nás na starosti zkušený tým vedený Radkem Kozubíkem, který se na konci minulého roku postaral o úspěšně dokončení Kolektoru Hlávkův most.