Odlehčovací služba pro klienty z Táborska má už osm lůžek

Od pondělí 10. září 2018 rozšiřuje Diakonie Rolnička kapacitu své odlehčovací služby pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením na osm lůžek a zároveň zahajuje nepřetržitý provoz této služby. Na rozjezd služby získala Rolnička mimořádnou dotaci od Jihočeského kraje. Na rekonstrukci potřebných prostor přispěl zřizovatel Rolničky Diakonie Českobratrské církve evangelické a díky pomoci firmy HOCHTIEF CZ se podařilo dosáhnout významného snížení rozpočtu rekonstrukce.

„Každodenní péče o člena rodiny s postižením je fyzicky i psychicky velmi náročná. Proto jsme se v roce 2016 rozhodli nabídnout pečujícím rodinám odlehčovací pobyty, zprvu jen jako doplňkovou službu našeho centra denních služeb. O službu je neustále zájem a máme i podporu Jihočeského kraje, proto jsme v roce 2018 registrovali odlehčovací službu jako naší v pořad šestou sociální službu a rozhodli jsme se pro rozšíření její kapacity ze čtyř na osm lůžek,“ říká Mgr. Karel Novák, ředitel Diakonie Rolnička.

Cílem odlehčovací služby je nabídnout lidem pečujícím o své blízké s postižením čas na odpočinek či zařízení nutných záležitostí. Jejím klientů – dospívajícím a dospělým lidem s těžším stupněm postižení – je zde od pondělí do pátku poskytování 24 hodinová péče. Prostory pro poskytování služby jsou bezbariérové a uzpůsobené pobyty imobilních klientů. Náklady na odlehčovací službu hradí z části rodina klienta a z části jsou hrazeny z dotace Jihočeského kraje.

Rekonstrukce bezbariérového bytu v prostorách bývalé 8. ZŠ ve Světlogorské ulici na táborském Sídlišti nad Lužnicí by nebyla možná bez odborné pomoci zaměstnanců stavební společnosti HOCHTIEF CZ, konkrétně závodu Speciální činnosti v Plané nad Lužnicí. „S Rolničkou spolupracujeme již několik let. Pořádáme pro ni sbírky mezi našimi zaměstnanci a podílíme se na pomoci i jako dobrovolníci. Vážíme si jejího přínosu našemu regionu. Do stavebního projektu jsme zapojili i naše dodavatele, kteří nám nabídli nižší ceny za materiál a naši kolegové poskytli své profesní zkušenosti,“ popisuje cestu k výraznému snížení rozpočtu ředitel závodu v Plané nad Lužnicí Michael Švanda.