Obec Jívová má moderní kanalizaci

Ve čtvrtek 19. září kolegové z divize Pozemní stavby Morava slavnostně ukončili projekt „Celoplošná kanalizace obce Jívová“.

Jde o nejmodernější mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod a kanalizační síť o celkové délce přes 9 kilometrů. Pro 591 obyvatel bylo vybudováno 240 přípojek o celkové délce 1 884 m.

Tým v čele s vedoucím projektu Vladimírem Ambrožem a stavbyvedoucím Tomášem Halfarem se podílel na zabudování 6 140,77 m gravitační kanalizace a 1 010,67 m tlakové kanalizace se čtyřmi čerpacími stanicemi. Celková cena díla je 64 401 609,66 Kč