Nová jevištní technologie pro Státní operu

Po kompletním zrestaurování fresek v hledišti historické budovy Státní opery a osazení nových travertinových desek a skleněné fasády ne přilehlé provozní budově se rekonstrukce posunula dál význámný krok.

Tento týden investor projektu s konečnou platností rozhodl o výměně zastaralé jevištní technologie za novou. Stávající technologie, tzv. točna, pochází ze 70. let minulého století a původně byla plánovaná pouze její repase. Po zhodnocení všech pro a proti však padlo rozhodnutí, že bude jeviště Státní opery opatřeno novou špičkovou jevištní technologii, která bude patřit mezi nejmodernější v Evropě. Po odstranění starých komponentů dojde k prohloubení prostoru pod jevištěm o 6 m, aby byl vytvořen dostatečný prostor pro novou jevištní technologii.