Negrelliho viadukt před podpisem

Minulý týden uplynula lhůta pro podání námitek a společnost HOCHTIEF CZ tak byla se svými partnery ve sdružení, společnostmi STRABAG Rail a AVERS, oficiálně vybrána jako dodavatel zakázky Rekonstrukce Negrelliho viaduktu.

 

Negrelliho viadukt je významnou technickou památkou v České republice. Z hlediska památkové péče se jedná o kulturní památku. Jedná se o druhý nejstarší most v Praze po Karlově mostě a historicky první pražský železniční most přes Vltavu. Spojuje Masarykovo nádraží s Bubny a přechází přes dvě Vltavská ramena a ostrov Štvanice. Jeho celková délka činí cca 1120 m a má celkem 87 kamenných oblouků, z nichž 8 je přes obě ramena Vltavy. Do roku 1910 to byl nejdelší most Evropy a dosud je to nejdelší železniční most ve střední Evropě.

Most byl stavěn v letech 1846 - 1849, do provozu byl uveden 6. 4. 1851. Most přestál prakticky bez poškození povodně v letech 1865, 1890 i největší povodeň v historii v r. 2002, kdy voda dosahovala kóty 189,31, což je pouze 2,4m pod vrcholem klenby žulových oblouků v řece. V roce 2002 se spolu s železničními mosty na Výtoni a v Libni pod Bílou skálou podílel výraznou měrou na dopravě přes Vltavu. Viadukt je v provozu bez velkých úprav přes 160 let a jeho rekonstrukce je nanejvýš potřebná. Tzv. Spojovací viadukt, odbočka Křižíkova ulice – Hrabovka (směr Libeň), dlouhý cca 280 m, který byl postaven o 25 let později v r. 1873, patří rovněž do stavby. Rekonstruuje se tedy 15 mostních objektů o celkové délce cca 1400 m.

Zadavatel zakázky je Správa železniční dopravní cesty. Hodnota zakázky je 1 045 802 162 Kč.

Foto - Zdroj: ČT24/Jan Langer