Náročná demolice mostu na D1 zahájena

16.6.2017

Od pondělí 12.6.2017 realizují pracovníci divize Dopravní stavby na modernizovaném 4. úseku dálnice D1 mezi Ostředkem a Šternovem demolici mostu přes Křešický potok.

Kolmý most, který je dlouhý bezmála 150 m, zde přemosťuje hluboké údolí potoka se strmými údolními svahy. Nosnou konstrukci mostu tvoří prefabrikovaná trámová konstrukce o pěti prostých polích. Příčný řez nosné konstrukce tvoří trámový rošt z předpjatých prefabrikovaných nosníků s vyrovnávací deskou. Založení nosné konstrukce je plošné. Demolici celého mostu včetně spodní stavby plánují stihnout nejdéle za 21 dní.    

K samotnému postupu demolice: Po odfrézování vozovky bude provedeno jemné vydrcení jednoho až dvou nosníků pomocí pásového rypadla v blízkosti mostu, na němž bude zachována doprava. Poté se provede oddilatování zbývajících jednotlivých nosníků od sebe. Po vydrcení krajních nosníků bude provedeno uvolnění každého jednotlivého nosníku tohoto pole v místě příčníku navazujícího pole. Po tomto uvolnění bude každý nosník snesen dolů na terén, kde bude postupně dále zpracováván.