Na modernizovaném úseku dálnice D1 začíná druhá etapa betonáží

Úderem sedmé hodiny ranní dnes došlo k zahájení finální části modernizace vozovkového souvrství – pokládce cementobetonového krytu v délce 7,2 km. Hlavní část pokládky by měla být ukončena 24. 6. 2018. O týden později budou dokončeny práce na větvích mimoúrovňových křižovatek.

Během 27 dní dojde k položení přibližně 20 260 m3 dvouvrstvého cementobetonového krytu. Betonáž je velmi náročná z hlediska dopravy čerstvé betonové směsi k finišerům. Aby byl zajištěn jejich kontinuální pohyb, musí se u každého z nich denně prostřídat přibližně 25 nákladních vozů s betonem. Přibližná rychlost betonáže je v závislosti na výkonnosti betonáren a hustotě okolního provozu na dálnici přibližně 40 m/hod. Nejdelší souvislá směna je plánována na 32 hodin.

Po pokládce spodní a horní vrstvy, dojde k nástřiku ošetřovacího postřiku a zpomalovače tuhnutí tak, aby mohla být horní vrstva po několika hodinách „vymetena“, kamenivo bylo obnaženo a dosáhlo se požadovaných protismykových vlastností. Celý proces je dokončen nařezáním krytu na jednotlivé desky, což předchází vzniku rozsáhlých smršťovacích trhlin.