Na kolektoru Hlávkův most se začalo betonovat

Koncem září byly kompletně dokončeny ražby na kolektoru Hlávkův most, který pod Vltavou a ostrovem Štvanice propojuje existující kolektor RNLS na Těšnovské straně s holešovickým kolektorem SPHM. Bezprostředně poté začaly první betonáže.

Poslední práce na ražbách proběhly mezi šachtami J101 a J102. První z nich se nachází vedle budovy Ministerstva zemědělství ČR na Těšnově a druhá na ostrově Štvanice (celkem jsou na kolektoru šachty čtyři).

 

Aktuálně se provádí profilace primárního ostění v místech, kde bude aplikována hydroizolace. Začalo se ale rovněž s betonáží definitivního ostění technické podzemní komory TK101 a prvního betonu se dočkala i samotná kolektorová trasa.