Muzeum A, zatímco jste spali...

O náročnosti rekonstrukce stanice metra Muzeum A jsme již psali. Na práci ve veřejných prostorách má tým Dušana Matějky každý den pouhé 2,5 hodiny, a to během noční výluky, která trvá od 1:00 do 3:30 ráno. Nyní vám přinášíme průběh jedné takové směny, jak proběhla v pátek 9. března:

 

0:45

Pracovní tým se připravuje na zahájení prací v kolejišti. Otevírá se plot z pletiva, který za provozu odděluje projíždějící vlaky od rekonstruovaného nástupiště v levém staničním tunelu.

0:55

K fungujícímu nástupišti pravého staničního tunelu  přijíždí nákladní vlak s materiálem (příjezd vlaku se musí naplánovat až 2 týdny dopředu). Naši pracovníci začínají materiál na paletových vozících převážet do levého staničního tunelu – jedná se především o nerezové plechy tvořící obložení a odvodňovací systém tunelu.

1:05

Právě byl přerušen přísun elektřiny do napájecí koleje a od nočního směnového technika zaznívá pro tým pracovníků hlasitý pokyn: „Můžete do kolejí!“

1:07

V kolejišti se začíná stavět několik lešení.

1:18

Jednotlivá lešení jsou hotová a okamžitě se začíná pracovat. Po obvodu tunelu se montují dovezené plechy. Za jednu směnu se stihne přimontovat zhruba 5 řad, což znamená asi 6 m. Délka tunelu na nástupišti je 110 m.

1:20

Do přistaveného vlaku jsou nakládány staré obklady a další demontovaný materiál určený k odvozu.

1:30

Nákladní vlak odjíždí.

1:31

Kromě plechových zontů jsou v tunelu přidělávány odvodňovací žlaby a sanovány jednotlivé dílce ostění (tybinky).

3:20

Všechny práce v kolejišti pomalu končí. Začíná se skládat lešení.

3:30

Lešení je složené a v kolejišti už nikdo není, náš technik předává uvolněné kolejiště zpět dozoru Dopravního podniku.

3:40

Do napájecí koleje se vrací proud, vlaky mohou opět projíždět. Zavírá se pletivo a probíhá úklid celé stanice. Ta je následně připravena pro provoz s cestujícími.

 

16.3.2018