Ministr dopravy zkontroloval Negrelliho viadukt

Práce na opravě Negrelliho viaduktu intenzivně pokračují v celém rekonstruovaném 1,5 km dlouhém úseku. Probíhá betonáž roznášecí betonové desky, přezdívají se cihelné klenby v prostoru autobusového nádraží Florenc včetně souvisejících pilířů. Na hrabovské větvi jsou dokončené izolace, litý asfalt a jsou položené antivibrační rohože.

Staveniště v ulici Prvního pluku si 5. června prohlédl ministr dopravy Vladimír Kremlík v doprovodu generálního ředitele SŽDC Jiřího Svobody a našeho předsedy představenstva Tomáše Korandy.

 „Negrelliho viadukt je nejen jedinečná kulturní památka, ale z pohledu železniční dopravy má především významné místo v projektu spojení na letiště Václava Havla a do Kladna. Bude prvním modernizovaným úsekem připraveným na vyšší kapacitu spojů. Nahradí se zastaralé zabezpečovací zařízení moderním elektronickým a vymění se 3,3 km kolejnic. Zlepšení pocítí i obyvatelé okolní husté zástavby, kdy položením antivibračních rohoží a osazením moderních výhybek dojde ke snížení hluku z provozu na viaduktu. Nový železniční svršek se odrazí na kvalitě cestování v podobě klidné a plynulé jízdy.

Na začátku května proběhlo osazení nové ocelové mostní konstrukce přes ulici Prvního pluku.  V době letních prázdnin přijde na řadu montáž nového mostu přes Křižíkovu. V týdnu od 13. července   dojde k uložení ocelových nosníků na opěrné zdi. Stavební práce bude doprovázet dopravní uzavírka, a to od Hudebního divadla Karlín až po bývalá kasárna v místě křížení s Negrelliho  viaduktem.

Sanací prochází všech 99 původních mostních oblouků.  V rámci rekonstrukce se sjednocuje řada částí a prvků, které byly nesourodé a lišily se jak konstrukcí, tak tvarem. Zcela rozebrány, včetně piliřů až k základům, byly čtyři oblouky z pískovce na ostrově Štvanice. V průběhu loňského roku se po odkrytí analyzoval stav kleneb. U sedmi se zjistilo, že je horší než se předpokládalo. V rámci projektu je kompletně rozebráno a znovu sestaveno 20 kleneb. Zprovoznění se předpokládá v červnu 2020.