Metro se myje v nové myčce

Po patnáctiměsíční rekonstrukci jsme předali moderní myčku pro soupravy metra. Zařízení bude sloužit pro mytí souprav metra typu M1 v depu Kačerov. Stará myčka přestala být provozuschopná a to nejen technologicky. Po dobu výstavby nové myčky museli soupravy metra zajíždět na mytí vlaků do depa Hostivař, což už v tuto chvíli není nutné.

Rekonstrukci prostor v depu Kačerov zahájil tým divize Pozemní stavby Čechy v lednu 2021 po dvou měsících přípravných prací, které spočívaly v provedení protiprašných a protihlukových opatření, protože rekonstrukce prostor myčky probíhala za plného provozu Depa Kačerov, který nesměl být nikterak ovlivněn. Práce poté odstartovaly dispozičními úpravami, které zajistily, aby se do nové mycí haly vešly veškeré technologie.

 Stavební práce zahrnovaly nejen úpravy stávajících prostor a technologií, ale myčka nově disponuje také moderním velínem i úpravnou vody. Nový systém úpravy vody minimalizuje objem odpadních vod. Kompletně obměněna byla vzduchotechnika, osvětlení, vytápění haly nově zajišťují dvě rekuperační jednotky. Velký důraz byl kladen i na ekologičnost provozu. Za tímto účelem myčka získala vlastní úpravnu vod, systém recyklace je natolik pokročilý, že snižuje objem odpadních vod na naprosté minimum.