Ludgeřovice jsou téměř kompletně napojeny na splaškovou kanalizaci

Zástupci sdružení společností HOCHTIEF CZ, EUROVIA CS a VOKD dnes slavnostně předali objednateli, obci Ludgeřovice, nově vybudovanou splaškovou kanalizační síť.

Výstavba splaškové kanalizace v moravskoslezské obci s 4 800 obyvateli byla zahájena v roce 2012. V průběhu dalších dvou let stavbaři položili bezmála 30 km potrubí a připojili přibližně 1050 domácností. Užitek z nově dokončené kanalizace tak má na 4 200 občanů Ludgeřovic.