Lávka v Nymburce už spojuje oba břehy

Dnes proběhl na Labi v Nymburce náročný manévr spočívající v přepravě a vytažení střední části nové lávky pro pěší a cyklisty.

Díl o délce 70 m a hmotnosti téměř 400 t se smontoval na břehu Labe v místě vzdáleném asi 300 m od finální pozice lávky. V den zvedání byla střední část lávky vyplavena z doku a doplavena na místo, kde se otočila napříč tokem a byla uvázána do přesné pozice. Následovalo osazení věží na obou březích, připevnění závěsných kabelů a vyzvednutí konstrukčního dílu z lodi. Díl byl zavěšen na čtyřech hydraulických jednotkách prostřednictvím čtyř dvanáctilanových kabelů. Díl byl synchronně zvednut do projektované výšky a po dosažení výšky umožňující pohyb lodi, byla loď odplavena. Nová lávka tak už přemosťuje celou šířku toku Labe.