Klenby Negrelliho viaduktu čeká dodatečný průzkum

Během listopadu došlo k odtěžení veškerého materiálu ze svrchní části Negrelliho viaduktu. Účelem bylo odhalení rubu kleneb, u kterých nyní bude možné zjistit, v jakém se skutečně nacházejí stavu.

Aby při odtěžování nedošlo k porušení zdících prvků kleneb lžící rypadla, postupovalo se při posledních zhruba 15 cm obalového materiálu ručně. Přípravou pro následný diagnostický průzkum  bude důkladné očištění povrchu spádové vrstvy vysokotlakým vodním paprskem.

Dodatečný průzkum provedeme ve spolupráci s Kloknerovým ústavem ČVUT a odebrané vzorky pak budou skladovány do doby, než jejich diagnostiku odsouhlasí orgány památkové péče. Výsledky napoví, zda se bude dále postupovat podle původního projektu, nebo jestli jej bude potřeba měnit.