Karlovarská - bezpečnější a kapacitnější komunikace

29.6.2009

Admin

Karlovarská ulice, jedna z hlavních výpadovek z metropole, se oblékla do nového kabátu. V úseku Slánská – Drnovská získala zcela novou podobu, když kapacitně nevyhovující a techniky velmi zanedbanou komunikaci nahradila moderní čtyřproudová silnice.

 „Její dnešní otevření je takovým malým dárkem Pražanům před prázdninami a věříme, že jim usnadní cestu na dovolenou,“ uvedl pražský radní pro dopravu Radovan Šteiner. „Rekonstruovaný úsek totiž přímo navazuje na Pražský okruh i na minulý rok otevřený obchvat Hostivic na rychlostní komunikaci R6,“ dodal.

Komunikace v uvedeném úseku získala nový živičný povrch, nové světelné křižovatky, bezbariérové přechody, byl vybudován nový severní chodník, opěrné zdi a především nové protihlukové stěny podél bytové zástavby. Zároveň vzniklo nové napojení do Lišanské ulice, součástí stavby byla výstavba nového odvodnění Karlovarské i nová kanalizační stoka v Drnovské ulici. „Díky novému povrchu komunikace a novým protihlukovým stěnám dojde ke snížení hlukové zátěže na okolní zástavbu. Komunikace je nyní výrazně bezpečnější pro chodce i pro motoristy,“ zdůraznil Luděk Dostál, ředitel Technické správy komunikací hl. m. Prahy. „Jednalo se o velmi náročnou stavbu, neboť oproti původnímu plánu byla Karlovarská ulice rekonstruována za plného provozu,“ dodává Ing. Vladimír Neuman, obchodní ředitel divize dopravní stavby HOCHTIEF CZ a.s.

Celkové náklady na rekonstrukci dosáhly 195 miliónů korun, z toho drtivou většinu uhradil Státní fond dopravní infrastruktury.

Základní informace o stavbě:
Karlovarská ulice: úsek Slánská - Drnovská
Termín realizace: 11/2007 – 7/2009
Investor: TSK hl. m. Prahy
Inženýring: IDS, a. s.
Zhotovitelé: HOCHTIEF CZ a. s., Skanska, a. s.