Kanalizační megaprojekt zahájen

Symbolickým kopnutím do země začaly 2. března stavební práce na strategickému projektu města, kterým je dobudování kanalizace v městských částech Bosonohy, Líšeň, Obřany a Maloměřice, Brno-Jih a Tuřany - Dvorska.

Napojením stávající zástavby na čistírnu odpadních vod se nezlepší jen komfort obyvatel dotčených částí města, ale pozitivní dopad zaznamená výstavba kanalizace i pro životní prostředí. Zlepší se například kvalita vodních toků, které protékají Brnem. Sníží se množství znečištění, které se dostane do povrchových i podzemních vod. Zvýší se i komfort místních. V dnešní době je těžko představitelné, že poměrně velké množství nemovitostí ještě není napojeno na kanalizaci a čistírnu odpadních vod v Brně-Modřicích.

Projekt dostavby kanalizace v pěti městských částech by měl vyjít na 1,09 miliardy korun bez DPH. Celkem bude nově postavena kanalizace ve 40 brněnských ulicích. Vznikne zhruba 17 km splaškové a 12 km dešťové kanalizace. Součástí projektu jsou i přeložky dalších inženýrských sítí. Samozřejmostí je pak obnova povrchů ve všech ulicích, které budou dostavbou kanalizace dotčeny. V některých místech nejsou vůbec chodníky nebo legální parkovací místa, obojí se zde vybuduje nově. Přibydou i bezpečnostní prvky nebo zeleň. V sdružení společností HOCHTIEF CZ a. s., OHL ŽS, a.s., a FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. nás zastupuje tým divize Pozemní stavby Morava.