Jak vypadá budoucnost slovenského stavebnictví?

Při tradičním Stretnutie lídrov slovenského stavebníctva, které se konalo v Bratislavě dne 25. října, diskutoval ředitel společnosti HOCHTIEF SK Ing. Miroslav Beka se zástupci nejvýznamnějších investorů na téma strategie pro úspěšný rozvoj slovenského stavebnictví.

Společně s ministrem dopravy a výstavby Arpádem Érsekem se v panelu odborníků věnovali otázkám aktuální situace trhu, chystaných veřejných zakázek, nových modelů stavění po skončení druhého programového období ale i investiční strategii krajů, měst a obcí