Hospodářský výsledek skupiny HOCHTIEF za rok 2017

Skupina HOCHTIEF zvýšila v roce 2017 čistý zisk o 31 %. Příznivý výhled do budoucna je navíc podpořen 23% nárůstem nových zakázek.

 

 • Nominální čistý zisk ve výši 421 mil. eur (meziročně +31 %)​
  Provozní čistý zisk ve výši 452 mil. eur (+25 %)​
  • Provozní čistý zisk skupiny v roce 2017 při horní hranici rozsahu plánu (410 – 450 mil. eur)
  • Marže provozního zisku před zdaněním (PBT) v hodnotě 3,8 %,  meziročně +40 setin procenta
  • Velký růst zisku před započtením úroků, daní a odpisů (EBITDA) (+30 %) na hodnotu 1,3 mld. eur
  • Tržby vzrostly o 14 % na hodnotu 22,6 mld. eur
 • Čistá hotovost z provozních činností ve výši 1,4 mld. eur (+17 %)
  • Volné cash flow z provozní činnosti ve výši 1,1 mld. eur (+14 %)
 • Čistá hotovost ve výši 1,3 mld. eur (+ 562 mil. eur)
  • Všechny divize vykazují meziročně výrazné zlepšení
 • Zásoba práce ve výši 44,6 mld. eur (+12 %, upravené kurzové rozdíly)
  Nové zakázky ve výši 30,4 mld. eur (+23 %)
  • Zásoba práce ke konci roku na nejvyšší úrovni za dobu pěti let
 • Navrhované zvýšení dividend o 30 % na 3,38 euro za akcii
 • Plán roku 2018: Provozní čistý zisk ve výši 470 – 520 mil. eur
  (+4 % až 15 %)
  • Velká výběrová řízení na našich hlavních trzích v USA, Kanadě, Asii a Tichomoří a v Evropě téměř ve výši 500 mld. eur pro rok 2018 a roky další
  • HOCHTIEF bude pokračovat v aktivním a ukázněném přístupu k alokaci kapitálu

 

V roce 2017 společnost HOCHTIEF dále zlepšila parametry své rozvahy a výrazně zvýšila cash flow, tržby a zisky. „Vytváření hodnoty máme v DNA. Od počátku naší transformace v roce 2013 se nám podařilo dosáhnout dynamického a pevného růstu hodnoty v našem podnikání po celém světě. Rok 2017 byl pro skupinu znovu velmi úspěšný,“ řekl generální ředitel Marcelino Fernández Verdes. „Budeme pokračovat v aktivním a ukázněném přístupu k alokaci kapitálu.“

V roce 2017 společnost HOCHTIEF dosáhla silného růstu zisku. Nominální čistý zisk vzrostl o 31 % na 421 mil. eur, přičemž všechny divize - Ameriky, Asie a Tichomoří a Evropa - přispěly k tomuto pozitivnímu vývoji zisku. Výnos na akcii (EPS) byl o 32 % vyšší ve výši 6,55 euro. Provozní čistý zisk bez jednorázových dopadů vzrostl o více než 90 mil. eur nebo meziročně o 25 % na hodnotu 452 mil. eur. Tento výsledek je na vrcholku rozsahu plánu, který HOCHTIEF oznámil před rokem a byl ve výši 410 – 450 mil. eur.

I tržby se vyvíjely pozitivně s nárůstem o 14 % na hodnotu 22,6 mld. eur a poprvé překročily hodnotu výnosů z roku 2013. Tento důležitý růst byl doprovázen zvýšenými maržemi. Marže provozního zisku před zdaněním (PBT) skupiny meziročně vzrostla o 40 setin procenta na 3,8 %.

Zaměření na zisky zajištěné hotovostí je klíčovou prioritou týmů skupiny po celém světě. Čistá hotovost z provozních činností vzrostla o 200 mil. eur nebo 17 % na hodnotu 1,4 mld. eur, a to v důsledku vyšších tržeb, zvýšených marží a dalšího zlepšení v řízení pracovního kapitálu. HOCHTIEF dosáhl vynikajícího koeficientu převodu zisku před započtením úroků, daní a odpisů (EBITDA) v úrovni 106 %. Všechny tři divize dosáhly během roku zvýšené úrovně tvorby pozitivního cash flow. Zlepšená pozice rozvahy skupiny je výsledkem silného výkonu cash flow. Společnost HOCHTIEF ukončila rok 2017 s téměř 1,3 mld. eur čisté hotovosti, což je meziročně více o 560 mil. eur. Silná rozvaha i pozitivní obchodní výhled byly rozpoznány v květnu 2017, kdy ratingová agentura S&P přidělila skupině úvěrový rating investičního stupně BBB, který byl následně znovu potvrzen v říjnu 2017. 

Naše zásoba práce ke konci roku obsahuje zakázky za téměř 45 mld. eur a je tak na nejvyšší úrovni od roku 2012 a jejich hodnota se zvýšila o 12 % na základě upravených směnných kurzů. Nové zakázky v hodnotě více než 30 mld. eur byla o 5,6 mld. eur vyšší, což představuje nárůst o 23 %. HOCHTIEF identifikoval relevantní projekty, které se dostanou na klíčové trhy skupiny v Severní Americe, Asii a Tichomoří a v Evropě v roce 2018 a letech následujících, o celkové hodnotě přibližně 500 mld. eur.

V důsledku slibného výhledu skupiny společnost HOCHTIEF očekává, že v roce 2018 dosáhne čistého provozního zisku v rozmezí 470 – 520 mil. eur. To představuje 4 – 15% nárůst oproti roku 2017, přičemž na tomto dalším zlepšení výkonu skupiny se budou podílet všechny divize.

HOCHTIEF navrhne dividendy za rok 2017 ve výši 3,38 euro za akcii, což je nárůst o 30 % (2016: 2,60 euro za akcii) a odráží to jak silné zisky skupiny, tak zaměření vedení společnosti HOCHTIEF na tvorbu hodnoty a odměňování akcionářů.

 

Skupina HOCHTIEF: Klíčové hodnoty

(v mil. eur)

2017

2016

Meziroční změna

Tržby

22 631,0

19 908,3   

13,7 % 

Provozní zisk před zdaněním (PBT)

865,8 

677,5 

27,8 % 

Marže provozního zisku před zdaněním (PBT)

3,8 % 

3,4 % 

0,4 

Provozní čistý zisk

452,3 

361,2 

25,2 % 

Provozní příjmy na akcii (eur)

7,04

5,62 

25,3 % 

EBITDA

1 294,4 

996,5 

29,9 % 

EBITDA marže

5,7 % 

5,0 % 

0,7 

EBIT

904,1 

715,6 

26,3 % 

Zisk před zdaněním (PBT)

823,6 

620,7 

32,7 % 

Čistý zisk

420,7 

320,5

31,3 % 

Příjmy na akcii (eur)

6,55 

4,98

31,5 % 

Čistá hotovost z provozních činností

1 372,1 

1 173,4 

16,9 % 

Čisté provozní kapitálové náklady

(251,8) 

(187,3) 

34,4 % 

Volné cash flow z provozních činností

1 120,3 

986,1 

13,6 % 

Čistá hotovost/čistý dluh

1 265,8 

703,9

79,8 % 

Nové zakázky

30 443,5

24 813,5 

22,7 % 

Zásoba práce (meziročně)

44 644,2 

43 087,6 

3,6 % 

Zaměstnanci (ke konci období)

53 890 

51 490 

4,7 % 

Upravené EBITDA a EBIT 2016
Provozní zisky jsou očištěny od dopadů dekonsolidace a jiných jednorázových dopadů.
 
 

22.2.2018