Hloubení šachty pro geologický průzkum metra D pokračuje

Už dnes můžete nahlédnout do 31 metrové hloubky. Dno šachty se bude nacházet 36 metrů pod zemí. Už tedy zbývá jenom pět metrů.

V současné chvíli na stavbě tým pod vedením  Radka Kozubíka vrtá mikropilotový deštník ve výši stropu budoucího raženého tunelu. Následně dohloubí šachtu o přibližně 2 m na výškovou úroveň subhorizontálního průzkumného vrtu, který bude realizovat v délce 70 m