Exkurze pro studenty FSv ČVUT na tunelu Považský Chlmec

V úterý 14. června proběhla na tunelu Považský Chlmec exkurze pro studenty katedry geotechniky FSv ČVUT. Jednalo se o první společnou akci realizovanou v rámci nedávno uzavřeného partnerství fakulty stavební Českého vysokého technického učení v Praze se společností HOCHTIEF CZ a. s.

Exkurze se zúčastnilo celkem 18 studentů, převážně diplomantů a bakalářů katedry geotechniky, a 3 profesoři z téže katedry. Celodenní náročný program začínal už v 6:43 ráno odjezdem z pražského hlavního nádraží vlakem Pendolino. Po příjezdu do Žiliny následoval rychlý přesun autobusem do sídla dodavatelského sdružení, kde na studenty čekal vedoucí projektového týmu Vít Pastrňák a seznámil je prostřednictvím své prezentace nejen s průběhem výstavby tunelu Považský Chlmec, který realizuje společnost HOCHTIEF CZ, ale i s celým projektem výstavby úseku dálničního obchvatu Žiliny D3 Žilina (Strážov) – Žilina (Brodno), kterého je tunel součástí.

 

Po úvodní přednášce se studenti „vyzbrojili“ nezbytnými ochrannými  pomůckami a vyrazili konečně přímo do tunelu. Průvodcovské role se zde ujali naši zkušení tuneloví matadoři – Ladislav Štefan, Libor Mařík a Viktor Petráš. Ti studenty protáhli od středové jámy všemi tunelovými rourami, nejdříve směrem k východnímu, a poté směrem k západnímu portálu. V průběhu této více než čtyřkilometrové cesty tunelem, raženým metodou NRTM, bylo k vidění několik technologických fází jeho výstavby – celý stavební proud od profilace primárního ostění, přes betonáž podkladních betonů pod základové pasy, betonáž těchto pasů, betonáž klenby včetně sestavy vozů pro instalaci mezilehlé izolace, montáž výztuže, samotný bednící vůz i vůz pro ošetřování betonu definitivního ostění po odbednění. Tato náročná tunelová pouť byla po více než třech hodinách ukončena opět v prostoru střední stavební jámy, ze které se studenti vrátili zpět do sídla sdružení. Poté už na ně čekala jen dlouhá cesta zpět do Prahy, okořeněná na samém začátku prasknutím pneumatiky autobusu, který zajišťoval transfer celé skupiny na žilinské vlakové nádraží.