Dopravní terminál Strakonice mezi nejlepšími stavbami Jihočeského kraje

Ve středu 10. dubna proběhlo udílení cen PRESTA Jižní Čechy 2016-2018. V kategorii "Ostatní stavby - veřejná prostranství" uspěl i námi realizovaný Dopravní terminál Strakonice

Devátý ročník prestižní stavbařské, projektantské a investorské soutěže vyhlásil Český svaz stavebních inženýrů ve spolupráci s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Svazem podnikatelů ve stavebnictví ČR a Jihočeským krajem pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje.

Soutěžilo se v pěti kategoriích:

I. Občanské a průmyslové stavby - N (novostavby) a R (rekonstrukce)
II. Rodinné domy a bytové stavby - N (novostavby) a R (rekonstrukce)
III. Vodohospodářské a ekologické stavby
IV. Dopravní a ostatní inženýrské stavby
V. Ostatní stavby

Dopravnímu terminálu Strakonice se podařilo získat čestné uznání v poslední zmíněné kategorii, a to:

"Za zkultivování městského prostoru a vytvoření funkčního dopravního terminálu regionálního významu, kdy vzniklo unikátní vzájemné propojení železniční, dálkové i místní linkové autobusové dopravy, včetně individuální automobilové dopravy, do funkčního harmonického celku. Pro cestující byly vytvořeny komfortní podmínky s přehledným informačním systémem pro snadné vzájemné přestupy a byla posílena bezpečnost uživatelů oddělením ploch pro provoz autobusů, pro provoz a parkování osobních vozidel a pro pohyb pěších."