Demolice mostu přes Křižíkovu ulici

Negrelliho viadukt přijde začátkem května o další železniční most. Již v únoru byl úspěšně snesen ten přes ulici Prvního pluku a nyní nadešel čas také na přemostění ulice Křižíkovy.

Práce na odstranění původního mostu budou odstartovány v pátek 4. května uzavírkou Křižíkovy ulice. Most totiž není možné snést jako celek – nejdříve bude vybourána stávající betonová deska včetně říms a poté sneseny železobetonové nosníky mostu. Vzhledem k zajištění bezpečnosti chodců a vozidel pohybujících se pod mostem bude tedy nutné operativní zúžení vozovky s omezením jízdních pruhů podle potřeb stavby. Už ve středu 2. května došlo k uzavření chodníků a jednoho jízdního pruhu. Od pátku 4. května pak nebude možné pod mostem projít ani projet. Křižovatku a prostor pod mostem bude možné obejít ulicemi Prvního pluku a Za Poříčskou branou a objet po vyznačených dopravních trasách.

„Demolice mostu přes Křižíkovu ulici pro nás bude náročná nejen technicky, ale i časově. Na samotné snesení a odstranění mostu s rozpětím 26 m a šířkou přemostění až 20 m máme pouhých pět dnů, po které bude trvat uzavírka Křižíkovy ulice. Během těchto pěti dnů musíme stihnout vybourat staré konstrukce, rozřezat jednotlivé nosníky, snést je a odvézt na místo konečné likvidace tak, aby v ulici mohl být obnoven provoz,“ uvedl ředitel výstavby Ing. Martin Ředina, MBA ze společnosti HOCHTIEF CZ.

Výstavba nového mostu přes Křižíkovu ulici bezprostředně naváže na odstranění původního mostu. Nosná konstrukce nového přemostění by měla být osazena v průběhu listopadu.