Další ocenění pro náš projekt

Včera v podvečer byly v pražské Betlémské kapli udělovány prestižní ocenění v soutěži Česká dopravní stavba a technologie 2014. Mezi oceněné projekty postoupil i projekt „Prodloužená Ruská“, který realizovala divize Dopravní stavby, provoz Ostrava.

Stavba „Prodloužená ul. Ruská“ řeší dopravní napojení území národní kulturní památky Dolní oblast Vítkovice a Hlubina. Touto stavbou byly vybudovány páteřní komunikace sloužící ke komfortnímu přístupu návštěvníku a dopravní obsluze celé Dolní oblasti. Řešení zohledňuje jak budoucí dopravní propojení do oblasti Karolíny a centra města, tak napojení na plánovanou okružní křižovatku Místecká x Vítkovická x Železárenská.

 Více informací o projektu naleznete zde.