Cyklisté se u Týnce nad Sázavou svezou bezpečněji

Dva nové úseky cyklostezky v celkové délce 1,79 km spolu s novou lávkou pro cyklisty a pěší přes Sázavu začaly sloužit cyklistům u Týnce nad Sázavou a Zbořeného Kostelce na Benešovsku. Lávku, usnadňující cestu turistům i místním ke zřícenině hradu Zbořený Kostelec a na zastávku autobusu zajišťujícího spojení s hlavním městem, přijel v úterý 28. července slavnostně otevřít hejtman Středočeského kraje Miloš Petera (ČSSD).

Výstavba obou úseků cyklostezky a nové lávky přes Sázavu stála bezmála 26 milionů korun a byla spolufinancována z Regionálního operačního programu Střední Čechy. Součástí projektu, jehož realizací byla na základě úspěchu ve výběrovém řízení pověřena firma HOCHTIEF CZ a. s byla také instalace orientačního značení pro cyklisty, silničního dopravního značení a výstavba odpočinkového místa.

Kompletní tiskovou zrávu naleznete zde.