Člen představenstva HOCHTIEF CZ Jörg Mathew byl zvolen do vedení ČNOPK

Česko-německá obchodní a průmyslový komora (ČNOPK) je součástí celosvětové sítě zahraničních hospodářských komor a aktivně podporuje hospodářskou spolupráci mezi Českou republikou a Německem. Z pověření německého ministerstva hospodářství nabízí českým a německým firmám rozsáhlou síť kontaktů a zastupuje jejich zájmy při komunikaci s politiky a veřejností.

ČNOPK má více než 600 členů a je největší bilaterální hospodářskou komorou v České republice. Zástupce stavební společnosti byl do představenstva ČNOPK zvolen úplně poprvé. Vyplývá z toho nejenom nárůst důležitosti stavebnictví pro českou ekonomiku, ale zároveň i významná pozice společnosti HOCHTIEF CZ jako představitele stavebního průmyslu. „Díky svojí funkci budu mít dobrou příležitost reprezentovat naši firmu, ukázat naši pozici na trhu, a to zejména mezi německými firmami působícími v České republice. V rámci pracovních skupin a aktivit ČNOPK se budu zapojovat do jednání  a napomáhat rozvoji plánů české politiky v oblastech, které jsou velmi důležité. Patří k nim, mimo jiné, i přípravy projektů v rámci Public Private Partnership (PPP) a samozřejmě i všechny další plány spojené s rozvojem české infrastruktury. Výhodou bude i navázání přímých kontaktů s podnikatelskými subjekty, které chtějí v České republice investovat v oblasti výroby, výzkumu i administrativního zázemí,“ hodnotí svoje budoucí plány v nové funkci Jörg Mathew.

Spolková republika Německo je nejdůležitějším obchodním partnerem České republiky. Obchod s Německem tvoří téměř třetinu celkového zahraničního obchodu České republiky. Německo je také největším přímým zahraničním investorem v České republice, na celkových investicích se podílí částkou přes 26 miliard euro, což je zhruba 27% všech přímých zahraničních investic. Pro německé investory je zajímavé zejména plánované rozšiřování železniční sítě a dokončení dálniční spojení do Saska a Bavorska.