Čeká nás nejsložitější a nejdelší etapa modernizace dálnice D1

S vynaložením veškerého úsilí celého projektového týmu práce na modernizaci dálnice D1 stále úspěšně pokračují. Daří se držet velice napjatý harmonogram prací a plnit všechny dílčí milníky.

Na začátku července byla doprava na dálnici převedena do nového uspořádání tak, aby mohla být zahájena nejdůležitější etapa výstavby letošní stavební sezóny, která bude trvat 16 týdnů. Během této etapy musí být zmodernizován cementobetonový kryt s podkladními vrstvami v délce téměř sedmi kilometrů, dále musí být dokončena nosná konstrukce nadjezdů a všech dálničních mostů. Času není mnoho, proto ihned po převedení dopravy začaly intenzivní práce na demolici stávajícího cementobetonového krytu pomocí čtyř jednolamelových gilotin (foto gilotiny). Rozlámaný kryt je odvážen na mezideponii, kde probíhá jeho drcení na menší frakce a je připraven k opětovnému použití do stmelených podkladních vrstev nové vozovky (foto drtičky). V krátkých nočních uzavírkách proběhlo usazování prefabrikovaných předpjatých nosníků nadjezdů nad pojížděným pásem dálnice, přes den pak nad modernizovanou částí dálnice (foto jeřáb). Kvůli značnému vyložení při ukládání nosníků musel být použit osminápravový pětisettunový jeřáb.