Časopis Plus s rozhovory s členy vedení

Vyšlo nové číslo časopisu Plus Česko-německé obchodní a průmyslové komory (ČNOPK), v němž na dotazy odpovídali i zástupci naší společnosti – člen představenstva Jörg Mathew a personální ředitel Ing. Miroslav Kos.

Miroslav Kos na str. 11 hovoří o tom, jak u nás ve firmě zacházíme s inovativními nápady našich zaměstnanců. Obrovskou konkurenční výhodou je podle něj možnost sdílet nápady napříč celým koncernem, hovoří ale i o Talent programu či Podzimní konferenci.

Jörg Mathew reflektuje nad svým prvním rokem ve funkci prezidenta ČNOPK a zároveň vyhlíží budoucí témata česko-neměcké spolupráce. Za palčivý problém označuje především současnou podobu českého odborného školství. Rozhovor s ním najdete na str. 51.

Časopis Plus si můžete stáhnout zde.