Budoucnost? Letecky do Českých Budějovic

V úterý 12. prosince byl za účasti hejtmanky Jihočeského kraje Ivany Stráské, ředitele českobudějovického letiště Ladislava Ondřicha a předsedy představenstva HOCHTIEF CZ Tomáše Korandy slavnostně odhalen základní kámen projektu druhé etapy modernizace Letiště České Budějovice.

Doba výstavby je stanovena na 550 dní s termínem dokončení v květnu 2019. Celkový objem stavebních prací je 495 milionů Kč. Provoz v plném veřejném mezinárodním rozsahu by tu mohl být zahájen až po udělení příslušného certifikátu, tedy někdy během roku 2020.