BIMDay 2016 za aktivní účasti HOCHTIEF CZ

Ve čtvrtek 10. listopadu 2016 se v Národní technické knihovně v Praze 6 – Dejvicích uskutečnila sedmá výroční konference Odborné rady pro BIM – BIMDay 2016. Na účastníky čekala celá řada inspirativních přednášek a setkání, při kterých mohli aktivně sdílet své znalosti a zkušenosti s jedním ze současných základních pilířů inovací ve stavebnictví – metodiky Informačního modelování staveb (BIM). Celá konference se nesla v duchu iniciativy Průmysl 4.0 a avizovala, že je na čase zavést i pojem Stavebnictví 4.0.

Dopoledne bylo věnované přednáškám, odpoledne pak probíhalo několik tematických panelových diskuzí. Společnost HOCHTIEF CZ zde aktivně zastoupil vedoucí Kompetenčního centra divize Dopravní stavby Pavel Růžička, který v dopoledním bloku „BIM v dopravní infrastruktuře“ přednesl svůj příspěvek na téma Přístup investora k využívání BIM procesů se zaměřením na PPP projekty.

Konference proběhla chvíli po významném milníku pro zavádění procesu BIM v České republice – minulý týden 2.11.2016 schválila Vláda ČR pod číslem jednacím 1353/16 dokument "Význam metody BIM pro stavební praxi v ČR a návrh dalšího postupu pro její zavedeni", čímž došlo k završení pětileté práce Odborné rady pro BIM. Pro praxi to kromě jiného znamená, že MPO bylo jmenováno garantem pro zavádění metodiky BIM v ČR, ředitel SFDI Zbyněk Hořelica zároveň sestavil pracovní skupinu pro BIM v dopravním stavitelství, kde má HOCHTIEF CZ také své zastoupení a cílem této skupiny bude uvést do života pilotní projekty připravované v procesu BIM v dopravní infrastruktuře v průběhu roku 2017.