Betonáže v kolektoru Hlávkův most míří do finále

Už v polovině března byly na kolektoru dobetonovány všechny protiklenby (spodní část ostění na dně tunelu) a co se týče betonáží samotných kleneb, zbývá dokončit poslední úsek

Práce probíhají pod vedením Radka Kozubíka poměrně svižně a bez zásadních komplikací. V současné době jsou tak už téměř hotové definitivní konstrukce kolektorové trasy a např. na karlínské straně se začíná plynule přecházet k montážím plynového potrubí DN 500, kolejové dráhy, finálních podlah a ocelových konstrukcí. Napojení na tamější kolektor NLS (Nábřeží Ludvíka Svobody) je už totiž kompletní. Na druhé straně (napojení na kolektor SPHM – Severní předmostí Hlávkova mostu) se pracuje na nosných konstrukcích.

V následujících 3 měsících by se stavební práce měly dostat do fáze, která umožní zahájit instalaci technologií potřebných pro samotný provoz kolektoru: vzduchotechniky, osvětlení, provozního telefonu, šplhavého výtahu, požárních snímačů a ochrany či protipovodňových opatření. Dojde také k napojení na stávající řídící stanoviště Kolektorů Praha, které se nachází v centrálním dispečinku na Senovážném náměstí.

19.3.2018