Betonáže segmentů lávky Lužec

Práce na výstavbě lávky v Lužci nad Vltavou se přesunuly do Prahy na Rohanský ostrov, kde třikrát týdně probíhá betonáž segmentů z ultravysokohodnotného betonu (UHPC). Tento speciální beton, má tlakovou pevnost 130 MPa, je samozhutnitelný a má zvláštní medovitou konzistenci.

Betonáže probíhají do ocelové formy vyrobené speciálně pro tento účel. Přípravě směsi se věnovala mimořádná pozornost, kdy se nejprve vyrobily zkušební prvky, na kterých se odladil proces betonáže. Před každou betonáží se zkouší konzistence směsi odebrané přímo z mixu bezprostředně před betonáží, čímž se předchází riziku kontaminace směsi vodou nebo chemickými příměsemi zbylými v bubnu mixu. 

Vybetonovaný segment se chrání nástřikem vosku i fólií proti odpařování vody a rovněž se překrývá stanem pro udržení optimální teploty. Proces ošetřování je zapotřebí realizovat velmi svědomitě, aby se předešlo vzniku smršťovacích trhlin.

V současnosti jsou vyrobeny 2/3 počtu segmentů ve vysoké kvalitě, ze které jsou nadšeni všichni účastníci výstavby, a my můžeme být právem hrdi na zvládnutí tohoto mimořádně náročného úkolu, který dosud řešilo jen minimum firem v ČR.

Paralelně s betonáží probíhá ve výrobně našeho subdodavatele výroba ocelového pylonu výšky 40 m, který bude příští měsíc na stavbě vztyčen. Po té bude zahájena montáž vyrobených segmentů mostovky.