55. Betonářský úterek proběhl na Vítkově

22.2.2011

Admin

PRAHA - Tradiční Betonářský úterek pořádaný Českou betonářskou společností ČSSI proběhl 22. února 2011 v Praze na Vítkově. Díky společnosti HOCHTIEF CZ se tentokrát nekonal v obvyklé posluchárně Stavební fakulty ČVUT, nýbrž přímo v prostorách Národního památníku na Vítkově. Této jedinečné příležitosti se rozhodlo využít na sto zástupců odborné veřejnosti, studentů i lektorů.

Sérii přednášek zahájil Ing. Vlastimil Šrůma, výkonný ředitel České betonářské společnosti ČSSI ve Slavnostním sále Národního památníku. Po krátkém uvítání a poděkování sponzorům se slova ujal architekt Ing. Tomáš Šantavý ze společnosti Projektový ateliér pro architekturu a pozemní stavby. Ing. Šantavý seznámil přítomné hosty s historií vzniku památníku, rekonstrukcí, která proběhla v osmdesátých létech minulého století a porovnal ji s komplexní rekonstrukcí v letech 2007 až 2009. V zápětí se slova ujal jeho kolega, projektant Ing. Tomáš Šedina, který informoval o záměrech a technických parametrech nedávné rekonstrukce. 
Po první sadě přednášek přišel na řadu pan Tomáš Sibřina, který jako vedoucí projektového týmu společnosti HOCHTIEF CZ přímo zodpovídal za komplexní rekonstrukci památníku a podrobně informoval hosty o celém jejím průběhu.
Rekonstrukcí prošly všechny místnosti v objektu, které byly po letech zanedbávání údržby, nevhodných stavebních úpravách z padesátých let 20. století i dožití určitých materiálů poškozeny. V celém objektu jsou bohatě zastoupeny mramorové obklady a podlahy. Podlahy utrpěly v minulosti zejména mechanickým namáháním a obrušováním. Obklady stěn a sloupů byly zachovalé, přesto se v průběhu rekonstrukce dočkaly opravy a kontroly zdiva pod nimi. Pro jejich repasi byly použity obklady odstraněné z prostoru Slavnostního sálu.
Pan Sibřina informoval také o rekonstrukci vnějších částí Památníku. Plášť si vyžádal opravu, s ohledem na řadu poruch způsobených povětrnostními podmínkami. Bylo nutné provést opravy střešního pláště, vyměnit stávající světlík, opravit pochozí lávky. Rekonstrukce se dočkaly i objekty Řeckých ohňů, opěrné zdi a kamenná dlažba v prostoru Čestného dvora a přilehlých teras včetně výměny podloží.
Podstatnými stavebními úpravami prošla také východní část objektu, kde jsou prostory bývalého Mauzolea Klementa Gottwalda. V prvním podlaží došlo k propojení prostor v jeden výstavní celek. Nad jeho částí je nově vybudovaná prosklená vestavba s muzejní kavárnou. 
Historicky cenná okna, dveře i svítidla uvnitř památníku byla repasována, ostatní umělecké a umělecko-řemeslné prvky byly kompletně zrestaurovány. Repase se dočkaly i kamenné dlažby a obklady. Krytina z kazetových parket byla kompletně nahrazena novou podle původního vzoru.
Po vyčerpávající přednášce pana Sibřiny se ujal slova zástupce Národního muzea, Mgr. Marek Junek, Ph.D., který přítomné obeznámil s minulým, současným i plánovaným využitím objektu Památníku.

55. Betonářský úterek se stal i přičiněním naší společností jedinečným zážitkem a hosté na něj určitě budou ještě dlouho vzpomínat.