1. čtvrtletí roku 2018: HOCHTIEF zvýšil čistý provozní zisk o 14 % na 106 mil. eur

HOCHTIEF zahájil rok 2018 pozitivně. V průběhu prvních tří měsíců roku koncern významně zlepšil zisk i cash flow a udržel pozitivní trend v zajištěnosti zakázek.

„Takto dobrý začátek roku 2018 ukazuje konkurenceschopnost našeho celosvětového podnikání. Zvýšili jsme tržby i zisk podložený hotovostí a naše rozvahové položky jsou i nadále silné,“ řekl generální ředitel Marcelino Fernández Verdes. „HOCHTIEF je v dobré pozici, aby mohl využít budoucích příležitostí na trhu.“

Čistý provozní zisk, očištěný od jednorázových dopadů, se meziročně zvýšil o 14 % na 106 mil. eur, přičemž k tomuto slibnému vývoji zisku přispěly všechny divize: Americas, Asia-Pacific i Europe. Zisk po zdanění vzrostl o 11 % na 98 mil. eur.

Zvýšily se i výnosy.  Očištěné o kurzové pohyby byly  meziročně o 16 % vyšší v hodnotě 5,3 mld. eur, a o 2 % vyšší než v 1Q/2017. Toto zvýšení bylo podpořeno i vyšší provozní  marží 3,9% a představuje meziroční nárůst 0,1% .   

Generování zisku podloženého cash flow je hlavním cílem koncernu. Cash flow z provozních činností se meziročně zlepšila o téměř 100 mil. eur, k čemuž přispěly zejména opatření v postupech řízení pracovního kapitálu. Provozní výsledek před úroky, daněmi a odpisy (EBITDA) podpořený cash flow zůstává i nadále na velmi vysoké úrovni – 113 %.   

HOCHTIEF uzavřel první čtvrtletí roku 2018 se zůstatkem peněžních prostředků ve výši 942 mil. eur., což je meziročně o 600 mil. eur více, a to díky dobré práci s cash flow na všech divizích v posledních dvanácti měsících. Po očištění od dopadů kurzových rozdílů, od 1. čtvrtletí roku 2017 by objem čisté hotovosti byl téměř 1,3 mld. eur. 

Zásoba práce na konci vykazovaného období ve výši 44,3 mld. eur se po očištění od kurzových rozdílů meziročně zvýšila o 12 %. Nová zakázka za posledních 12 měsíců je po očištění od kurzových rozdílů ve výši 29,8 mld. eur, což je meziroční nárůst o 22 % (v eurech +15 %), přičemž je i nadále důsledně aplikován disciplinovaný přístup k risk managementu. Skupina HOCHTIEF identifikovala významné množství připravovaných projektů, které se objeví na trzích Severní Ameriky, Asie,Tichomoří a Evropy do konce roku 2018 ve výši 120 mld. eur a 350 mld. eur v roce 2019 a letech následujících.  

Silné položky rozvahy ukazují, že HOCHTIEF je  v dobré pozici s ohledem na budoucnost. Rozdělování kapitálu se i nadále soustředí na atraktivní, organické a strategické příležitosti růstu a také na optimalizaci výnosnosti akciového kapitálu. 

V důsledku těchto solidních výsledků a optimistického výhledu skupiny potvrzuje HOCHTIEF svůj cíl dosáhnout v roce 2018 čistého provozního zisku v rozpětí 470–520 mil. Eur, představující nárůst o4-15% oproti  roku 2017  přičemž všechny divize mají zásluhu zlepšení výkonu celé skupiny