PREFABRIKÁTY - VÝROBA

Prefa výrobna v Plané nad Lužnicí je už řadu let známá výrobou kvalitních stavebních dílců - jejich produkce dosahovala v dobách rozkvětu montované výstavby až 12.000 m3 ročně. Vývoj se však nezastavil a výrobna dnes pružně reaguje na současné požadavky zákazníků značným rozšířením svého výrobního sortimentu. Vybavení moderní formovací technikou umožňuje vyrábět náročné železobetonové prvky. Promyšlená technologie výroby a stálá kontrola kvality zaručuje produkci výrobků vysoké užitné hodnoty.

Osvědčení o jakosti, kterým výrobna opatřuje své výrobky, se opírá o vlastní systém řízení jakosti a výsledky provedených průkazních zkoušek, povinného schvalování a certifikace výrobků. Výrobna je dozorována z hlediska dodržování jakosti zkušebnou TZÚS Praha.

Prefa výrobna nabízí široký sortiment tyčových dílců pro skeletové konstrukce, nosné dílce pro montované železobetonové haly, schodišťová ramena, balkony, polomontované stropní desky filigrán a řadu dalších různých doplňkových prvků.

Středisko Prefa - montáže realizuje dodávku a montáž prefabrikovaných konstrukcí, popřípadě montáž konstrukcí dodaných objednavatelem. S podporou vlastní techniky společnosti HOCHTIEF CZ a. s. je schopna realizovat osazování železobetonových patek, sloupů, průvlaků, trámů, střešních vazníků a ztužidel a také prefabrikovaných stěnových a stropních konstrukcí pro malé i větší stavby. Středisko veškeré montáže provádí vlastními zkušenými zaměstnanci, aby plnilo přísné standarty kvality.

PREFABRIKÁTY - MONTÁŽ

Středisko Prefa - montáže realizuje dodávku a montáž prefabrikovaných konstrukcí, popřípadě montáž konstrukcí dodaných objednavatelem. S podporou vlastní techniky společnosti HOCHTIEF CZ a. s. je schopna realizovat osazování železobetonových patek, sloupů, průvlaků, trámů, střešních vazníků a ztužidel a také prefabrikovaných stěnových a stropních konstrukcí pro malé i větší stavby. Středisko veškeré montáže provádí vlastními zkušenými zaměstnanci, aby plnilo přísné standarty kvality.

zobrazit více fotografií 

Zajišťujeme:

 • Výrobu, dodávku a montáž atypických železobetonových prefabrikátů.
 • Skeletové a halové sloupy vč. konzol
 • Skeletové a halové průvlaky a ztužidla
 • Vazníky
 • Římsové nosníky
 • Základové patky a prahy
 • Schodišťová ramena a podesty
 • Stropní panely filigrán
 • Balkonové desky
 • Silniční panely
 • Protihlukové stěny
 • Sendvičové panely
 • Dvojstěny
 • Atypické prefabrikáty na zakázku
 • Předprojektovou přípravu možných řešení dle požadavků objednatele
 • Návrhy technického řešení včetně detailů
 • Prováděcí projektovou dokumentaci včetně statického výpočtu
 • Dodávku a montáž železobetonových prefabrikovaných prvků
 • Spřažené stropní konstrukce, včetně zmonolitnění a podpěrné konstrukce
 • Dokončovací práce po montáži prefabrikvoaných prvků
 • libovolné rozměry libovolné rozměry
 • libovolné rozměry libovolné rozměry
 • libovolné rozměry libovolné rozměry
 • skeletové, halové, průběžné s konzolami, vodojemové, maximální délka 18 m skeletové, halové, průběžné s konzolami, vodojemové, maximální délka 18 m
 • maximální délka 18 m maximální délka 18 m
 • skeletové (S1.2, S1.3), ke zmonolitnění, vodojemové, atyp (s konzolami) skeletové (S1.2, S1.3), ke zmonolitnění, vodojemové, atyp (s konzolami)
 • maximální šířka 2,4 m maximální šířka 2,4 m
 • maximální šířka 2,4 m maximální šířka 2,4 m
 • vyspádování s okapem, okapnice, tepelné izolace, maximální šířka 2,4 m vyspádování s okapem, okapnice, tepelné izolace, maximální šířka 2,4 m
 • nahrazují přechodové kónusy šachet nahrazují přechodové kónusy šachet

Kompletní přehled specializovaných činností Závodu Planá najdete zde.

Kontakty:

Vedoucí střediska Prefa - Výroba: Bc. Marek Janovský
Telefon: 720 949 088
Email: marek.janovsky@hochtief.cz

Vedoucí střediska Prefa - Montáž: Bc. Jiří Mareš
Telefon: 601 102 633
Email: jiri.mares2@hochtief.cz