HOP–OFF

web stavby podklad-19.jpg

Nové divadlo

v každém smyslu slova

Nové divadlo, Plzeň

Není to klasické divadlo. Nemá  standardní fasádu.  Ani opona není tak úplně normální. Je to opravdu Nové divadlo.  

Více o projektu
Lokalita: Plzeň
Investor: Plzeň, statutární město
Realizace: HOCHTIEF CZ, divize Pozemní stavby Čechy
Typ stavby: Občanské a administrativní objekty
Doba výstavby: 05/2012–08/2014
Popis

Nové divadlo je prvním divadlem v České republice postaveným po roce 1989 a jedná se doslova o architektonický skvost.

Samotný vchod do moderní budovy Nového divadla poutá pozornost svojí zajímavou čelní stěnou, která z dálky vypadá jako plátek ementálu se 40 nepravidelnými otvory. Jde o betonovou divadelní oponu, která se v mírném úhlu 11,2 stupně naklání nad příchozí a vyzývá je ke vstupu do vnitřních prostor divadla. Třemi otvory se pak vchází přímo do budovy. Příprava k betonáži bublinkové opony trvala 50 dní a byla betonována nepřetržitě 43 hodin jako celistvá jednotka a bez spár.

Netypický je i exteriér divadla, který je tvořen litým pohledovým betonem probarveným do červeného a černého odstínu. V průběhu 114 jednotlivých betonáží bylo na stavbu denně dodáváno 2,5 až 8 metrů krychlových betonu barveného speciálním anorganickým pigmentem, který byl dovezen po moři z USA. Realizace trvala 160 dní a bylo při ní použito 550 m³ červeného betonu na celkové ploše 3 620 m².

Moderní budova se pyšní dvěma sály, hlavním s kapacitou pro 460 diváků a studiovou scénou s hledištěm pro 150 diváků. Oba dva v sobě skrývají špičkovou divadelní a scénickou techniku, která plní přísné bezpečnostní parametry. Divadlo je připraveno pro čtyři žánry – činohru, operu, muzikál i balet.

Druhý objekt, který s budovou divadla spojují komunikačními krčky (mostky), slouží jako provozní budova pro divadelní zázemí – šatny uměleckých souborů a kanceláře technického personálu.

Prostor před vstupy do obou objektů tvoří náměstí s kavárnou a knihkupectvím. Součástí stavby je restaurace s barem a také zázemí pro baletní školu. Návštěvníci divadla mohou využít podzemní parkoviště pro dvě stě aut nebo venkovní parkovací plochy.

Součástí projektu divadla byla i proměna jeho okolí, včetně pěší zóny. Pozornost kolemjdoucích poutá velký betonový oblázek. Plastika, která některým připomíná dinosauří vejce, váží šestnáct tun a byla vyrobena a dovezena ze 130 km vzdálené betonárny společnosti HOCHTIEF CZ v Plané nad Lužnicí.

Divadlo ve faktech:

  • Nosným systémem je monolitická železobetonová prostorová konstrukce stěn, desek a sloupů
  • Plášť budovy tvoří betonová litá monolitická fasáda
  • Hlavní střešní plášť budovy je navržen jako obrácená střecha se spádovou vrstvou z lehkého betonu, hydroizolačním souvrstvím vytaženým nad úroveň střechy, tepelnou izolací do vlhka a ochrannou vrstvou z vymývaného kačírku
  • Speciální akustické obložení izoluje hluk z ulice
  • Bezprostřední kontakt herců činohry s publikem, od kterého je dělí pouhých 1,5 m
  • Betonová vstupní „opona“ má rozměry 21,8 m x 13,8 m x 0,60 m
  • Betonová plastika je 3 m vysoká a 4,5 m dlouhá
  • Založení na pilotách o průměru 800 mm s proměnnou hloubkou

Obestavěný prostor:
Objekt divadla: 84 000 m³
Objekt garáží: 16 000 m³

Zastavěná plocha:
Objekt divadla: 4 350 m²
Objekt garáží: 1 558 m²