Teplice, Výrobní závod Knauf Insulation

V průmyslové zóně Krupka v okresu Teplice začala stavba výrobního závodu Knauf Insulation. Na pozemku ve tvaru písmene L vzniká komplex objektů, obklopený sadovou a parkovou zelení.

Informace:

Lokalita: Teplice
Investor: Knauf Insulation Belgie
Realizace: HOCHTIEF VSB divize 1
Typ stavby: Nová hala
Doba výstavby: 07/2005 - 01/2006
Hlavní ukazatele celková zastavěná plocha všech objektů 5 556 m2
obestavěný prostor 43 972 m3
Popis Projekt Knauf Insulation CR – Krupka je investičním záměrem společnosti Knauf Insulation Belgie, která se rozhodla vybudovat v České republice závod pro výrobu, skladování a distribuci výrobků z vaty na bázi skelných vláken.

Podle projektu jde o tři samostatné části výstavby: sociální přístavek, sklad hotových výrobků a vrátnici. Jde o stavbu „na zelené louce“, která má být dokončena do ledna příštího roku.

Vzhledem k výsledkům inženýrsko-geologického a hydrologického (IGH) průzkumu, provedeného v dané oblasti, zvolili odborníci hlubinné založení objektů na velkoprůměrových pilotách jako nejvýhodnější – s výjimkou vrátnice, která bude provedena klasickou zděnou technologií, založenou na monolitických základových pasech. Do všech objektů povede bezbariérový přístup, aby Knauf Insulation mohl zaměstnávat i tělesně postižené osoby.