Temelín, Sekundární ochrana vnějšího pláště chladících věží na Jaderné elektrárně Temelín

Předmětem zakázky je sekundární ochrana vnějšího pláště chladících věží č. 3 a 4 na Jaderné elektrárně Temelín.

Informace:

Lokalita: Temelín
Investor: ČEZ a.s.
Realizace: HOCHTIEF VSB divize 1
Doba výstavby: 01/2005-08/2005
Hlavní ukazatele Výška věží: 155 m
Výška nasávacího otvoru: 10,70 m
Poloměr v úrovni nasávacího otvoru: 58,90 m
Nejmenší poloměr pláště tahového komína: 38,50 m
Poloměr v koruně komína: 41,31 m
Největší tloušťka pláště: 900 mm
Nejmenší tloušťka pláště: 180 mm
Celková plocha vnějšího povrchu pláště: 44 000 m2
Požadovaný odstín závěrečné vrstvy vnějšího pláště je RAL 7032.
Popis Sekundární ochrana spočíváí v předúpravě povrchu vnějšího pláště (hrubé ruční předčištění povrchu vnějšího pláště, čištění vnějšího pláště tlakovou vodou, čištění a ochrana výztuže, reprofilace vnějšího pláště a žebírek), provedení nátěrů (sekundární ochrana vnějšího pláště), čištění koruny věže – ochozu (oprava případných korozních poruch prefa dílců ochozu, čištění a oprava spar, úprava nášlapných ploch, sekundární ochrana vnitřního povrchu zábradlí ochozu a obnova denního leteckého značení - ochranný a signální nátěr), čištění železobetonové konstrukce schodiště (opravy korozních poruch, protikorozní ochrana ocelových kotevních destiček, sekundární ochrana pohledových ploch a bezpečnostní nátěr schodiště) , opravy těsnění vnějšího pláště po ukončení čištění - průchodky pro rádlovací dráty, repase nátěrů zábradlí schodiště a bazénu, lokální opravy nátěrů ocelového výstupního žebříku poškozených při čištění vnějšího pláště). a provedení případných dalších souvisejících prací. Další nedílnou součástí díla je kontrola a případné dohodnuté opravy vnitřního pláště, jehož původní sekundární ochrana byla realizována již v roce 1998

Je předběžně uvažováno, že sanace vnějšího pláště chladicích věží č. 3 a 4 bude realizována obdobnými průmyslově vyráběnými materiály jako u chladících věží č. 1 a 2.