Temelín, Jaderná elektrárna Temelín

Jadernou elektrárnu tvoří soubor stavebních objektů a technologických zařízení, které slouží, obdobně jako u klasických elektráren, k přeměně tepelné energie na elektrickou.

Informace:

Lokalita: Temelín
Investor: České energetické závody, a.s.
Realizace: HOCHTIEF VSB divize 1
Typ stavby: Novostavba technologických objektů
Doba výstavby: 06/1986 - 07/2003
Hlavní ukazatele Stanovený výkon: 2 x 1000 MW
Objekty hlavního výrobního bloku: 2 798 417 m3/OP
Objekty administrativní a provozní: 269 241 M3/OP
Kanalizace, voda, kabelové kanály: 73 490 bm
Popis

Vlastním zdrojem tepla na JE Temelín je štěpná reakce jaderného paliva, která probíhá v aktivních zónách dvou reaktorů typu VVER 1000. Vzniklé teplo je z reaktoru odváděno chladivem ve čtyřech smyčkách do parogenerátorů, kde v mezitrubkovém prostoru výparníku probíhá generace páry. Pára je odváděna parovody k turbosoustrojí. Elektrický výkon bloku je z turboalternátorů vyváděn k blokovým transformátorům a přes rozvodnu Temelín do republikové sítě.

Vlastní technické řešení investičních celků JETE obsahuje vedle dvou hlavních výrobních bloků i soubor několika set dalších objektů, které s provozem elektrárny buď souvisejí, nebo jej přímo podmiňují a lze je rozdělit do následujících skupin:

- zajištění médií a likvidace odpadů

- rozvody inženýrských sítí

- dílenské, skladovací a opravárenské prostory

- administrativní a sociální objekty

- objekty zajišťující kontrolu a bezpečnost provozu

Tyto objekty byly stavebně dokončeny k termínu uvedení hlavního výrobního bloku do provozu.