Rakovník, Hala Valeo

Lokalita:

Rakovník

Investor:

Valeo Rakovník

Zhotovitel:

HOCHTIEF CZ a. s.

Realizace:

divize Pozemní stavby Čechy

Typ stavby:

Průmyslové

Doba výstavby:

6/2018 – 5/2019

Popis:

Nová výrobní hala pro technologickou společnost Valeo, která se zabývá dodávkami pro automobilový průmysl, rozšiřuje svou činnost v České republice.

Po dostavbě bude mít nová továrna 11 000 m² výrobních prostor a 2 300 m2 kancelářských prostor. Očekává se, že do provozu bude uvedena v prvním čtvrtletí roku 2019 a po dokončení bude na 25 výrobních linkách ročně vznikat mimo jiné více než 15 milionů ultrazvukových senzorů a 7 milionů kamer, což jsou klíčové komponenty pro autonomní řízení a autonomní parkování. Již existující továrna Valeo v Rakovníku bude i nadále vyrábět klimatizační jednotky a přední masky s aktivní mřížkou chladiče, tzv. front-end moduly. Tyto systémy pomáhají snižovat spotřebu vozidel a tím i emise CO2.

Nově budovaná Hala H VI  se bude skládat z výrobní části a administrativní části, která bude sloužit jako stravovací prostor, šatny  a  hygienické zázemí pro výrobní personál. Objekt je situován tak, aby jeho atraktivní administrativní část byla orientována směrem k veřejné komunikaci. Po dokončení bude mít lichoběžníkový tvar a impozantní rozměry 97 x 217 m. Všechny objekty budou mít plochou střechu a výška administrativního objektu a převážné části haly bude lehce přes 9 m. V jihozápadní části výrobní haly je navržen třípodlažní vestavek, který bude ještě asi o pět metrů vyšší.

Založení haly je na velkoprůměrových pilotách a její nosná konstrukce je navržena z montovaného železobetonu. Střešní plášť bude mít nosnou konstrukci z trapézového plechu. Tepelná izolace o tloušťce 240 mm bude z minerálních vláken a vodotěsná izolace z 1,5 mm tlusté PVC fólie. Na střeše budou umístěny šedové světlíky o rozměru 7 m x 3,5 m, které budou zajišťovat i odvod tepla a kouře. Obvodový plášť je navržen ze sendvičových panelů TRIMO s minerální izolací o tloušťce 150 mm, administrativní část je opláštěná ze speciálních panelů TRIMO Q-biss. Výplně otvorů budou z hliníkových profilů s trojitým zasklením. Příčky uvnitř haly budou ze sádrokartonu a podlaha bude drátkobetonová s hlazeným povrchem a vsypem za vlhka o tloušťce 200 mm a 80 mm tlustou tepelnou izolací. V administrativní části budou podlahy nezdvojené a zakryté buď vinylem nebo kobercem.

Hala je bezbariérová ve své administrativní části. Jsou zde umístěny dva výtahy, každý pro 8 osob. Tyto výtahy budou umožňovat bezbariérový přístup do výtahů a pater. Bezbariérové jsou zde i toalety a k dispozici jsou i parkovací místa pro osoby se sníženou schopností pohybu. Vzhledem k charakteru výroby se nepředpokládá zaměstnávání osob se sníženou schopností pohybu. Proto nejsou šatny pro operátory výroby řešeny jako bezbariérové.