Poříčí nad Sázavou, Hala Kemper

Hala Kemper

Lokalita:

Poříčí nad Sázavou

Investor:

KEMPER spol. s r.o.

Realizace:

HOCHTIEF CZ a. s. divize Pozemní stavby Čechy

Typ stavby:

Průmyslové stavby

Doba výstavby:

10 měsíců

Popis:

Nová hala společnosti KEMPER bude mít jednolodní montovaný železobetonový skelet s lehkou jeřábovou dráhou 5t a dvěma nakládacími doky. Její rozměry budou rozměry 184,6 x 21,8 m, s výškou 9m. Založená bude na pilotách. Podlahu haly bude tvořit drátkobetonová deska o tloušťce 20cm, která snese zatížení 5 000kg/m2. Vzhledem k velmi vysokým hodnotám radonu bude mít deska odpovídající izolaci a provětrávané podloží.

Výstavba haly společnosti Kemper, která  vyrábí mobilní, stacionární a centrální filtrační jednotky, prostorové odsávací systémy a svářečské ochranné vybavení, zahrnuje o přeložky sítí v délce 600 m a zpevněnou plochu o velikosti 1 806 m2. Dokončení haly je plánováno na prosinec 2020.