Olší, Výrobní areál Efaflex CZ

Jedná se o novostavbu haly č.5 určenou pro výrobu a montáž rychloběžných vrat.K provozu haly patří sociální zařízení. Ostatní sociální zařízení a kompletní administrativní zázemí bylo vybudováno v rámci minulých etap výstavby.

Informace:

Lokalita: jihočeský kraj
Investor: EFAFLEX - CZ s.r.o.
Realizace: HOCHTIEF VSB divize 8
Typ stavby: Nová výrobně montážní hala
Doba výstavby: 02/2004 - 09/2004
Hlavní ukazatele výrobní hala - zastavěná plocha: 2 090 m²
-obestavěný prostor: 19 288 m³
zpevněné plochy a komunikace 5 424 m²
Popis Tato hala je projektována jako jednopodlažní o půdorysných rozměrech 83,25 x 25.10 m a výšce 9,2 m.V hale jsou osazeny dva mostové jeřáby o nosnosti 5 a 2 tuny a o rozpětí 23.5 m. Celý objekt je založen na pilotech průměru 620 mm.Hala je navržena jako železobetonová prefabrikovaná konstrukce,kterou tvoří sloupy,základové prahy ,jeřábové dráhy,střešní vazníky, světlíkové obruby. Obvodový plášť je řešen z pórobetonových stěnových panelů Ytong tl.30 cm.Střešní plášť je řešen jako tzv.skládaný plášť z nosného trapézového plechu vloženou tepelnou izolací a parozábranou a zaklopen trapézovým plechem s v barvě RAL. Podlaha v hale je z drátkobetonu tl.185 mm a opatřena stěrkou Monile tl.10 mm. Součástí dodávky byla rovněž kompletní infrastruktura včetně zpevněných ploch a komunikací.