Nepolisy, Páteřní radar protivzdušné obrany

Hlavním objektem stavby je radarová věž v Nepolisech. Zakázka je realizována pro Ministerstvo obrany České republiky.

Informace:

Lokalita: Nepolisy
Investor: Ministerstvo obrany ČR
Realizace: HOCHTIEF VSB divize 1
Typ stavby: radar
Doba výstavby: 01/2004 - 05/2005
Hlavní ukazatele Obestavěný prostor: 2 880 m3 – bez radomu
Zastavěná plocha: 310 m2 v úrovni 1. NP hlavního objektu
Popis Jedná se o dvoupodlažní monolitický skelet založený na základové desce s obrácenými žebry. Vnitřní stěny a skelet jsou ze železobetonu. Dělicí příčky tloušťky 15 cm jsou převážně z plných cihel, omítky jsou štukové, betonové stěny a stropy jsou stěrkované. Obvodový plášť je ze zateplené systémové fasády ve standardu Vikam. Zastřešení tvoří tzv. – speciální samonosná laminátová konstrukce, která je součástí vlastního radaru. Ostatní objekty zajišťují potřebnou přípravu území, demolice, oplocení, přípojky inženýrských sítí a vedení, dopravní řešení, terénní a sadové úpravy.