Mohelnice, Výrobní závod Siemens

Realizovali jsme novou výrobní halu společnosti Siemens vyrostla v Mohelnici.

Informace:

Lokalita: Mohelnice
Investor: Siemens
Realizace: HOCHTIEF VSB divize 8
Typ stavby: Novovstavba
Doba výstavby: 07/2005-11/2005
Hlavní ukazatele Zastavěná plocha 12 049 m²
Obestavěný prostor 72 294 m³

Plocha haly 11 185 m²
z toho
plocha výrobní 7 052 m²
plocha skladová 2 317 m²

Plocha vestavku 864 m²
Popis Výrobní halu tvoří nosné železobetonové prefabrikované konstrukce 4-lodní haly. Jedná se o železobetonový montovaný skelet celkových půdorysných osových rozměrů 125,1 x 96,0 m s administrativní dvoupodlažní vestavbou. Část haly je vyčleněná jako administrativní dvoupodlažní vestavek. V prvním nadzemním podlaží se nacházejí šatny zaměstnanců a pomocné prostory (trafostanice, kotelna a kompresorovna), ve středu budovy je hlavní vstup s halou, návštěvní místností, pohotovostními WC, denní místnost s bufetem a hlavním schodištěm do patra, kde jsou umístěny kanceláře THP pracovníků včetně zázemí tj. sociální zařízení, čajová kuchyňka a dvě zasedací místnosti.

Objekt je orientován na směr sever-jih. K jižní fasádě jsou orientovány všechny administrativní a pomocné prostory, což zajišťuje přirozené denní osvětlení okny pro THP zaměstnance.

 Vstup do objektu je řešen jak vyrovnávacím schodištěm, tak i nájezdovou rampou, schodiště do patra je opatřeno schodišťovou elektrickou plošinou. V 2. nadzemním podlaží se taktéž nachází bezbariérové WC.