Dukovany, Sklad vyhořelého jaderného paliva

Objekt skladu vyhořelého paliva je samostatným objektem, který slouží pro uskladnění potřebného množství kontejnerů.

Informace:

Lokalita: Dukovany
Investor: ČEZ a.s.
Realizace: HOCHTIEF VSB divize 1
Typ stavby: Novostavba
Doba výstavby: 12/2002 - 10/2005
Popis Jedná se o jednopodlažní, jednolodní halu s kombinovaným konstrukčním systémem, který se skládá z vetknutých železobetonových sloupů a ocelové střešní konstrukce. Tuhost v příčném i podélném směru je zajištěna vetknutím železobetonových sloupů do dvoustupňových železobetonových patek a vzájemným ztužením v úrovni jeřábové dráhy, střešní konstrukce a sloupů. Na sloupech je osazena jeřábová dráha pro manipulační jeřáb 130/10t, střešní ocelové příhradové vazníky, konstrukce střechy s větracími světlíky–jedním podélným v prostoru haly a pěti příčnými v prostoru příjmové části. Objekt slouží pro příjem, přípravu pro skladování a vlastní skladování kontejnerů. Příjmová a manipulační část je prostřednictvím manipulačního a dopravního koridoru propojena vlečkovou kolejí. Železobetonový skelet objektu je ze sloupů, částečně založených na pilotách. V příjmové části jsou provedeny vestavby z železobetonových i klasických materiálů, jež jsou dále využity k provozním, skladovým, kontrolním, sociálním účelům. Dále jsou zde budovány prostory pro případné návštěvy – exkurse. Vlastní skladová část je od příjmové části oddělena stínící stěnou s manipulačním otvorem pro přesun kontejnerů. Sklad vyhořelého paliva je opláštěn železobetonovými panely, větrání haly zajišťuje přirozená aerace pomocí větracích žaluzií u podlahy a ve střeše.