České Velenice, haly H12 a H13 Magna Cartech

Informace:

Lokalita:

České Velenice

Investor:

Magna Cartech spol. s.r.o.

Realizace:

HOCHTIEF CZ a. s., divize Pozemní stavby Čechy, závod Jih

Typ stavby:

Průmyslové projekty, nové výrobně-logistické haly

Doba výstavby:

03/2017–10/2018

Popis:

Jedná se o dvojici výrobně-logistických hal navržených ve stylu stávající průmyslové zástavby. Navazují na stávající konstrukce hal a vytváří s nimi jednotný celek, přičemž zachovávají výškové členění jednotlivých hal. Haly jsou situovány v území tzv. hospodářského parku, tedy průmyslové zóny města České Velenice, mají sloužit výrobě i ke skladování výrobků.

Objekty jsou obdélníkového půdorysu, hlavní nosné moduly jsou tvořené železobetonovými prefabrikovanými sloupy a průvlaky. Opláštění je provedeno ze sendvičových panelů, pro prosvětlení jsou na H13 navrženy i prosvětlovací pásy. Podlahy i venkovní pojízdné plochy jsou zhotoveny z drátkobetonu. Na hale H13 slouží pro těžké manipulační práce nový mostový jeřáb.

Hlavní ukazatele
Hala H12 - zastavěná plocha: 9 180 m²
Hala H13 - zastavěná plocha: 4 121 m², výška 26,5m