České Budějovice, Vývojové centrum a energocentrum R. Bosch

Areál firmy R.Bosch se rozrůstá o vývojové centrum a energocentrum.

Informace:

Lokalita: České Budějovice
Investor: R. BOSCH České Budějovice, s. r. o.
Realizace: HOCHTIEF VSB divize 1
Typ stavby: Novostavba
Doba výstavby: 09/2004-04/2005
Hlavní ukazatele Vrtané piloty: hloubka 9 m
průměr 900 mm
Popis Stejně jako u Vývojového centra, tak i u Energocentra se konstrukčně jedná o prefabrikovaný železobetonový dvoupodlažní skelet o výšce podlaží 4,3 m a rozponu 2 x 9m, délkového modulu 6 m, půdorysné plochy 96,4 m x 18 m. Technické podlaží je řešeno jako ocelová nástavba půdorysu 54 x 10,5 m. Objekt je založen na vrtaných pilotách o průměru 900 mm, průměrné hloubky 9 m. Součástí díla je provedení ležatých kanalizací, přípojek požární vody, kabelovou a komunikace u objektu. Z ostatních prací se jedná o zhotovení střechy a úpravu povrchů betonových konstrukcí. V návaznosti a souběhu s Vývojovým centrem je budován objekt Energocentra o půdorysu 18 x 18 m a stejné konstrukce.