Buštěhrad, Logistický park LIDL

Lokalita:

Buštěhrad, okres Kladno

Investor:

Lidl Česká republika v.o.s.

Realizace:

HOCHTIEF CZ a. s. divize Pozemní stavby Čechy

Typ stavby:

Občanská a administrativní stavba

Doba výstavby:

 Od 05/2019 do 11/2019

Popis:     

Jedná se o rozsáhlou  stavbu na půdorysu 472m x 150m  se složitými základovými poměry. Staveniště bylo v minulosti intenzivně průmyslově využíváno, slouží i jako skládka zemin a hlušin. Objednatel zamýšlí vybudovat na pozemku budovu, která má sloužit jako Logistické centrum. Předmětem naší realizace je v současné době dodávka a montáž hlavního konstrukčního systému PREFA v objemu cca 17 740 m3 a cca 25 287 m2 stropního sytému s předpjatými panely. Hala je rozdělena na dva celky  

  • hlavní skladovou část pro klasické skladování v blocích nebo regálech s částí vyčleněnou k administrativním účelům
  • západní částí s automatickými zakladači (SILO)

Navržená budova je převážně jednopodlažní, částečně, v místě administrativní části, dvoupodlažní. Architektonicky koresponduje s průmyslovým a skladovým charakterem stávajících budov okolo. Nosná konstrukce skeletu je vyrobena z prefabrikovaných železobetonových konstrukcí. Sloupy jsou kotveny v základových kalichách na pilotovém založení a jsou vyplněny železobetonovými požárními stěnami. Podpora horizontální struktury střechy je vytvořena z prefabrikovaných nosníků a vazníků, oba vyrobené z železobetonu. Stropní konstrukce je vytvořená předpjatými SPIROLL panely. Na dodávce prefabrikátů se budou podílet 4 subdodavatelé prefabrikátů – VCES, a.s., divize Prefa, Prefa Praha, a.s., Goldbeck Prefabeton s.r.o. a náš závod Speciálních činností v Plané nad Lužnicí. Z tohoto důvodu bude projekt velmi náročný na koordinaci jednotlivých činností a dodávek.