Bojkovice, Navýšení výrobní kapacity spol. ALBO SCHLENK

Navýšení výrobní kapacity spol. ALBO SCHLENK, s.r.o.

Lokalita:

Bojkovice

Investor:

ALBO SCHLENK, s.r.o. Bojkovice

Realizace:

HOCHTIEF CZ a.s., divize Pozemní stavby Morava

Typ stavby:

Průmyslové projekty

Doba výstavby:

09/2015 – 8/2016

Popis:

Účelem stavby bylo vybudování nové výrobní a skladové haly s nezbytným zázemím, která bude sloužit k výrobě a skladování hliníkových prachů a past.

Stavba byla rozdělena do 2 etap.

1.etapa – příprava území, výstavba opěrné stěny

2.etapa – výstavba výrobní a skladové haly, strojovny chlazení, venkovní kanalizace vč. retence, komunikace, terénní úpravy

Výrobní hala je objekt kompletně navržen z litého železobetonu v pohledové úpravě bez dalších povrchových úprav, pouze se opatřil nátěrem. Jen střecha je opatřena tepelnou izolací a povlakovou hydroizolací.

Skladová hala je zděná hrázděným zdivem – vyzdívka z pórobetonových tvárnic, ztužených železobetonovými sloupy a věnci, se stropy montovanými z panelů. Na halu navazuje ocelový přístřešek, který slouží k přistavení kamionů pro zásobování a expedici k rampě, vybavené vyrovnávacím můstkem.

Mezi oběma částmi je 8,0 m široký komunikační koridor, který slouží obsluze výroby i skladů.