Šumperk, Centrální hasičská záchranná stanice

Informace:

Lokalita:

CS HZS Šumperk

Investor:

Moravskoslezský kraj

Realizace:

HOCHTIEF CZ, divize Pozemní stavby Morava

Typ stavby:

Občanské a administrativní stavby

Doba výstavby:

07/2014 – 09/2015

Popis:

Jednalo se o výstavbu centrální požární stanice, která se skládá ze tří stavebních objektů (SO 01A Hlavní budova, SO 01B Garáže a SO 01C Sklady+kolárna) a ze souvisejících inženýrských sítí, komunikací a zpevněných ploch.

V první fázi došlo k demolici všech stávajících objektů a na stejném místě bylo následně vybudováno odpovídající zázemí pro jednotku požární ochrany, garáže pro požární techniku, dílny speciálních služeb, tj. strojní, chemické, technické a spojové, prostory pro výkon státní správy či sklad materiálu humanitární pomoci. Dílo za 97 mil. Kč se bylo realizováno během 420 dnů.
Odkazy:

2015
Podepsali jsme smlouvu na výstavbu nové centrální požární stanice
V Šumperku vyroste nová hasičská stanice

2016
Slavnostní otevření stanice HZS a sídla územního odboru Šumperk

Galerie: